Klauzula informacyjna

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ganther Sp. z o.o. ul. Rodziewiczówny 7/5 Warszawa 04-187.

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie Pani/Pana zgody, przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy;
2) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Ganther Sp. z o.o.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń;
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 24 kwietnia 2016 r.;
7) Podane przez Pani/Pana danych osobowych jest /warunkiem zawarcia umowy.
(*jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych).
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.