Spedycja

Morska

Usługi spedycji morskiej to przede wszystkim optymalizacja kosztów transportu dla klienta przy zachowaniu bezpieczeństwa przewozu.

Wykorzystujemy wszystkie dostępne rodzaje kontenerów według standardów armatorów międzynarodowych. Spedycja morska w naszym wydaniu to przede wszystkim:

  • Przesyłki pełno kontenerowe FCL, jak i drobnicowe LCL.
  • Specjalistyczne kontenery do przewozów towarów ponadgabarytowych.
  • Przesyłki w temperaturze kontrolowanej, kontenery RF.
  • General cargo oraz towary niebezpieczne
  • Odprawy celne
  • Dostawy to-door
  • Ubezpieczenia cargo