ICD-11

Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła niedawno projekt nowej, jedenastej wersji swojej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD). ICD-11 zostanie przyjęta na Światowym Zgromadzeniu w przyszłym roku i będzie oficjalnie stosowana od stycznia 2022. Zmiana przyniesie pewną rewolucję w zakresie diagnozy autyzmu i wszystkich zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym dotyczącą diagnozy zespołu Aspergera.

Co dokładnie zmieni się w diagnozowaniu dzieci?

Autyzm to wciąż trudny i niezbadany do końca temat, nawet dla specjalistów. Już sama diagnoza autyzmu od lat budzi wiele kontrowersji. Jedną z nich jest związek autyzmu z diagnozą zespołu Aspergera. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) nowej klasyfikacji chorób i zaburzeń, która ma uporządkować wiedzę.

Nowa klasyfikacja chorób ICD-11, którą wprowadza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma zastąpić dotychczasową ICD-10. Zmienia się kody w diagnozie, a zespół Aspergera zniknie zupełnie z listy jednostek chorobowych.

Nie spowoduje ona, że autyzm przestanie istnieć lub że zmieni się profil objawów u dziecka. Co zatem da ICD-11? Na miejsce zespół Aspergera i autyzm, wprowadzone zostanie “zaburzenie ze spektrum autyzmu”. Autyzm i zespół Aspergera w nowej klasyfikacji przyjmuje następujące symbole:
6A02 Zaburzenia ze spektrum autyzmu
6A02.0 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z łagodnym upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka
6A02.1 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z łagodnym upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka
6A02.2 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z upośledzonym językiem funkcjonalnym
6A02.3 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z upośledzonym językiem funkcjonalnym
6A02.4 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z brakiem języka funkcjonalnego
6A02.5 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z brakiem języka funkcjonalnego
6A02.6 Inne zaburzenia ze spektrum autyzmu
6A02.7 Zaburzenie ze spektrum autyzmu, nieokreślone

Nowa nomenklatura może początkowo przysporzyć sporo zamieszania i spowodować trudności w orzecznictwie o niepełnosprawności. Jeśli psychiatra będzie stosował zgodnie z obowiązującymi go regulacjami nową klasyfikację lub choćby jednocześnie starą i nową, to dojdzie do dużego zamieszania.

Co może zrobić rodzic, aby uchronić się przed błędem?

Warto pamiętać, aby poprosić psychiatrę o wpisanie na zaświadczeniu lekarskim kodów z ICD-10 (starej klasyfikacji) niezależnie od tego czy wpisał już nowe kody.