Diagnoza autyzmu we Wrocławiu !

Zapraszamy do Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na badania ADOS-2. Jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce oraz jedyny ośrodek na Dolnym Śląsku zapraszamy na kompleksową diagnozę u wykwalifikowanych certyfikowanych specjalistów uprawnionych do diagnozy autyzmu z zastosowaniem ADOS-2. W trakcie cyklu wizyt u lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych,...

Bartek Topa zobrazował autyzm

Osoby z autyzmem widzą, słyszą i czują świat inaczej niż my. I nie jest to ani gorszy, ani lepszy odbiór świata. Po prostu inny. Prezentowane w filmie zachowania wiernie odzwierciedlają zachowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Mamy nadzieję, że film pomoże innym zrozumieć i uwrażliwić się na autyzm, a...

ICD-11

Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła niedawno projekt nowej, jedenastej wersji swojej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD). ICD-11 zostanie przyjęta na Światowym Zgromadzeniu w przyszłym roku i będzie oficjalnie stosowana od stycznia 2022. Zmiana przyniesie pewną rewolucję w zakresie diagnozy autyzmu i wszystkich zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym dotyczącą...